Skip to content

Zmiany w logowaniu do E-Urzędu Skarbowego

7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stosowania e-Urzędu Skarbowego. Projekt tego rozporządzenia jest już gotowy. Nowe rozporządzenie związane jest ze wdrażanym w Ministerstwie Finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urzędu Skarbowego, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.

Nowe rozporządzenie określi warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, a także kilka innych ważnych aspektów, które są związane z korzystaniem z tej usługi. Głównym celem tej regulacji jest zapewnienie obywatelom możliwości korzystania z e-Urzędu Skarbowego bez żadnych trudności i problemów. Ministerstwo Finansów wierzy, że pomoże to podatnikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogą korzystać z e-Urzędu Skarbowego i uzyskać więcej pozytywnych wyników pracy z tym systemem.

W nowym projekcie rozporządzenia Ministerstwo Finansów nakreśliło nowe procedury i warunki obowiązujące w e-Podatku. E Urząd to nowe rozwiązanie informatyczne, które docelowo ma zastąpić portal podatkowy, który obecnie służy do składania deklaracji podatkowych.

Dotychczas analogiczne kwestie, dotyczące portalu podatkowego, regulował minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie dwóch rozporządzeń: Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323) oraz Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673). Od 7 lipca 2022 r. – czyli od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia – rozporządzenia te stracą moc.

Ordynacja utraci moc 30 czerwca 2020 r., ale będzie miała zastosowanie do czynności dokonywanych w portalu podatkowym do czasu zaprzestania świadczenia usług przez portal podatkowy. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy zmieniającej pisma, w tym podania, deklaracje i pełnomocnictwa, wysłane za pośrednictwem portalu podatkowego do dnia poprzedzającego dzień określony w zawiadomieniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy zmieniającej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały wysłane przed upływem tego terminu.

Co do zasady jednak, od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, do użytkowników e-Urzędu Skarbowego będą miały zastosowanie rozwiązania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy o KAS.

W celu zapewnienia podatnikom możliwości dalszego korzystania z kont w e-Urzędu Skarbowego po przeniesieniu ich do KAS konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego czasu na dostosowanie się do zmian.

3 komentarze

 1. Krystian
  5 lipca 2022 @ 11:23

  Jestem bardzo zadowolony z nowej wersji portalu e urząd. Chciałbym im podziękować za pracę, bo ważne jest, aby wszystkie systemy związane z podatkami działały sprawnie.

  Dobre jest też to, że teraz można płacić podatki w ratach, a nawet korzystać z usług konsultantów z firm, które doradzają, jak zarządzać swoimi finansami czy jak zaoszczędzić na podatkach.

 2. Leszek
  5 lipca 2022 @ 11:24

  Nowy portal jest znacznie łatwiejszy w nawigacji niż poprzednia wersja, która była nieco toporna. Nowa wersja daje wygodny przegląd konta i daje dostęp do wszystkich danych w czytelnym formacie. Jest też znacznie szybsza niż poprzednia wersja!

  Brawo dla polskiej administracji podatkowej za tę aktualizację! Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co jeszcze zrobią w przyszłości!

 3. Natalia
  5 lipca 2022 @ 11:25

  Ta wersja portalu jest mile widzianą zmianą i jestem podekscytowany potencjałem nowych możliwości. Zgadam się, że polskiej administracji podatkowej należą się brawa za wysiłek nadążania za zmieniającymi się czasami.

Dodaj komentarz