Skip to content

Strajk generalny w ZUS, obejmie zasięgiem cały kraj

W wydanym dziś komunikacie prasowym Zarząd Alternatywy Związkowej ZUS poinformował, że 27 czerwca rozpocznie się strajk w ZUS. Strajk obejmie cały kraj i ma trwać do odwołania.

Bezpośrednim powodem tej decyzji jest dyscyplinarne zwolnienie liderki Alternatywy Związkowej w ZUS, a zarazem głównej negocjatorki w sporze zbiorowym, Ilony Garczyńskiej.

Związkowcy domagają się podwyższenia wynagrodzenia, przywrócenia do pracy szefa ZUS oraz dymisji prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

W listopadzie ubiegłego roku Alternatywa Związkowa zachęcała pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do oddawania krwi w dniach 15-16 listopada i otrzymania za to dnia wolnego. Miał to być sygnał ostrzegawczy dla kierownictwa, że urzędnicy są gotowi do strajku.

We wrześniu ubiegłego roku jeden z pracowników powiedział nam, że w Zakładzie robi się coraz goręcej. Boją się iść na zwolnienie lekarskie, przychodzą do pracy na lekach antydepresyjnych – słyszymy. Jednocześnie pracownicy narzekali na pensje, które nie sięgały 3 tys. zł na rękę.

Sytuacja była tak zła, że wiele osób było zmuszonych przyjąć ofertę z innej instytucji, gdzie za swoją pracę otrzymają większe pieniądze.

ZUS jest zobowiązany do terminowego wypłacania emerytur i innych świadczeń. Zakład realizował, realizuje i będzie realizował wszystkie ustawowe zadania związane z wypłatą emerytur i innych świadczeń w sposób terminowy i sprawny. Logowanie ZUS PUE umożliwia sprawdzenie stanu emerytury na dzień dzisiejszy.

Niestety, w ostatnim czasie ZUS stał się obiektem fałszywych informacji rozpowszechnianych przez przedstawicieli jednego z najmniejszych związków zawodowych w ZUS – Alternatywy. Alternatywa reprezentuje zaledwie 160 członków spośród ponad 40 tys. osób pracujących w ZUS.

ZUS podkreśla, że na obecnym etapie dialogu jakakolwiek akcja protestacyjna jest nielegalna. “Tworzenie fałszywego stanu zagrożenia przez tę jedną organizację związkową, wzbudzanie negatywnych emocji, próby manipulowania opinią publiczną są niedopuszczalne. Związek po raz kolejny straszy obywateli i rozpowszechnia nieprawdziwe informacje” – dodaje Żebrowski. Przekonuje też, że ZUS wypłaca środki z 500 plus na bieżąco. “Co istotne, nowe świadczenia dla rodzin, w tym 500 plus, nie są obsługiwane przez pracowników obsługujących emerytury i renty czy świadczenia, ani przez pracowników w obszarze składek, audytu, orzecznictwa lekarskiego czy administracji. Pracownikom we wszystkich tych obszarach ZUS nie przybyło pracy z powodu nowych, wysoce zautomatyzowanych zadań” – czytamy w oświadczeniu.

Decyzja o zwolnieniu pracownika wynikała z dyskredytowania przez niego innych związków zawodowych i konkretnych osób zaangażowanych w ich działalność. To naganne działanie nie było rzadkim zjawiskiem, na które zwracano nam uwagę. Od wielu miesięcy docierały do nas również głosy zaniepokojonych pracowników ZUS. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się we wszystkie te sygnały, starając się tonować nastroje i wyjaśniać sytuację, opanować oburzenie samych pracowników niewłaściwym zachowaniem innych pracowników. Trudno jest jednak wytłumaczyć działania, którym towarzyszy agresja czy poniżające słowa.

Dodaj komentarz