Skip to content

Senior w rodzinie i jego rola

Śląski Urząd Wojewódzki był organizatorem konferencji “Bezpieczeństwo seniorów w społeczeństwie” , która odbyła się 23 maja br. w Sali Marmurowej, a patronat nad nim objął Sekretarz Stanu Stanisław Szwed.

Konferencja skierowana była do osób pracujących na rzecz seniorów, m.in. z jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych. Wzięli w niej udział wiceminister Stanisław Szwed, wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz pełnomocnik ds. rodziny Maria Nowak.

Wojewoda powitał wszystkich uczestników, zwracając uwagę, że seniorzy wnoszą ogromny wkład w życie rodzinne, społeczne i gospodarcze. Dodał, że nikomu nie należy przypominać, jak ważni są seniorzy dla całej rodziny.

Głos zabrał wiceminister Stanisław Szwed. Mówił o programach rządowych, które wspierają seniorów, takich jak “Senior+”, “Aktywni+”, czy 13. i 14. emerytura, a także tych, które pomagają całym rodzinom, jak “500+”, “Dobry start”, czy nowo funkcjonujący “Rodzinny Kapitał Opieki”.

W sumie, jeśli spojrzymy na wszystkie działania, które będą realizowane w tym roku, to jest to około 120 mld zł, które trafią na politykę rodzinną.

Senator ds. rodziny, seniorów i sportu prof. Ryszard Majer powitał zebranych na konferencji poświęconej seniorom w rodzinie i społeczeństwie w czasach minionych i współczesnych. Podziękował za temat konferencji, który – jak podkreślił – jest bardzo aktualny i potrzebny zarówno seniorom, jak i samorządowcom.

O domach pomocy społecznej mówił w swoim wystąpieniu ks. dr Krzysztof Bąk, dyrektor Centrum Miłosierdzia Bożego dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Dr Mariola Mirowska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie mówiła o zaangażowaniu seniorów w życie społeczne. Szczególnie aktualny temat poruszyli również ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Marcin Chroszcz dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW, którzy mówili o pomocy rodzinom z Ukrainy.

Po zakończeniu konferencji zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego Jan Chrząszcz podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom. – Pokazaliście nam, jak bardzo zależy wam na seniorach i naszych braciach Ukraińcach – powiedział.

 

Dodaj komentarz