Skip to content

Dlaczego istnieje termin gotowość szkolna?

Gotowość szkolna, czyli dojrzałość szkolna, to po prostu gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Oznacza, że jest ono na tyle rozwinięte, aby sprostać wymaganiom środowiska szkolnego.

Wielu rodziców martwi się o gotowość dziecka do przedszkola. Zastanawiają się, czy ich dziecko będzie w stanie poradzić sobie z naukowymi i społecznymi wymaganiami życia szkolnego. W niektórych przypadkach dzieci nie są gotowe do przedszkola, ponieważ nie opanowały jeszcze podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i matematyka. Inne przyczyny obejmują:

1) Brak umiejętności społecznych

2) Brak samokontroli

3) Brak wiedzy o tym, co dzieje się w szkole

4) nieumiejętność radzenia sobie ze zmianą (przejście z jednego miejsca lub sytuacji do innego).

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przeprowadzana jest w przedszkolu. Przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest obowiązkiem każdego nauczyciela “zerówki”. Tworzy się ją według wzoru, który określa załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Narzędziem diagnostycznym do oceny rozwoju dziecka jest arkusz badania gotowości szkolnej dziecka, który może przybierać różne formy. Wzorcowy arkusz do diagnozy gotowości szkolnej można przygotować samodzielnie, zgłębiając zagadnienie z pomocą literatury, ale nie tylko. Wskazówki i wytyczne, ale także przykładowe diagnozy gotowości szkolnej można znaleźć na różnych stronach internetowych. Ważne jest, aby wybrany arkusz był spójny z założeniami nowej podstawy programowej.

Na przykład jeśli pracujesz z dziećmi w wieku przedszkolnym (2-5 lat), to musi on zawierać pytania dotyczące umiejętności komunikowania się z innymi, rozumienia prostych poleceń i odpowiadania na proste pytania, a także rozwoju fizycznego i psychicznego. Jeśli pracujesz ze starszymi dziećmi (6-10 lat), wtedy powinien skupić się bardziej na rozwoju poznawczym – zdolności zapamiętywania i umiejętności rozwiązywania problemów.

Informacja o gotowości szkolnej dziecka przekazywana jest rodzicom. Diagnoza może być dostarczona do szkoły podstawowej dziecka, ale nie ma takiego obowiązku.

3 komentarze

 1. Sylwia
  14 lipca 2022 @ 10:23

  Fajnie, że są takie informacje dotyczące gotowości szkolnej dzieci, bo pomagają mi zrozumieć moje dziecko i jak mu lepiej pomóc. Jestem z tego powodu szczęśliwa.

 2. Jarek
  14 lipca 2022 @ 10:23

  Uważam, że to bardzo ciekawe, że jest tak wiele informacji dotyczących gotowości szkolnej dzieci. To wspaniałe, że jesteśmy w stanie wiedzieć, co możemy zrobić, aby przygotować nasze dzieci do pierwszych lat nauki w szkole. Cieszę się z tego powodu.

 3. Natalia
  14 lipca 2022 @ 10:24

  Chociaż może nie jest to najbardziej ekscytujący temat, myślę, że to wspaniałe, że istnieją takie informacje dostępne na temat gotowości szkolnej dzieci.

  Jest to naprawdę pomocne dla rodziców takich jak ja, którzy chcą mieć pewność, że nasze dzieci są przygotowane do szkoły, ale nie zawsze wiedzą, jak to zrobić.

Dodaj komentarz